Page 12 - NWL_vol2
P. 12

11. Savetovanje                                         pacijenata     „Kortikosteroidi – moćni, ali i opasni?“
    Savetovanje pacijenata je veština koju svaki magistar Sjajni predavači su nam detaljno razjasnili sve dileme
    farmacije treba da poseduje kako bi komplijansa bila i predočili prednosti, ali i nedostatke ove grupe
    što bolja, a terapija što uspešnija i kako bi se izbegli lekova. S’ obzirom da kortikosteroidi imaju posebno
    svi mogući rizici koje primena lekova sa sobom nosi. mesto u lečenju dermatoloških i respiratornih
    Kao budući visokoobrazovani zdravstveni radnici, oboljenja, upravo je na njih stavljen akcenat i
    moramo da naučimo da stečena znanja primenjujemo naučili smo za koje se tačno indikacije koriste, kad
    u praksi, da pacijentima zaista pomognemo da duže se primenju sa oprezom i na šta pacijentima treba
    i kvalitetnije žive, da steknemo njihovo poverenje, posebno skrenuti pažnju. Budući da nam se oni često
    uklonimo nedoumice i odagnamo strahove. Na obraćaju za pomoć kad željeni efekat leka izostaje
    ovakvim edukativnim projektima imamo priliku kao rezultat njegove nepravilne upotrebe, naučili
    da još za vreme studija radimo na tim veštinama, smo i kako se pravilno koriste različiti inlalatorni
    da grešimo dok još uvek nečiji život nije u našim preparati tj. „pumpice“ koje se mogu naći u našim
    rukama, da saznajemo više o specifičnim grupama apotekama, te ćemo ubuduće i na takva pitanja imati
    lekova i pratimo inovacije u farmaciji.        spreman odgovor.
    Svesna činjenice da mnogi pacijenti izbegavaju Nadam se da vam se svidelo ovogodišnje Savetovanje
    upotrebu kortikosteroida zbog straha od neželjenih pacijenata i sve što ste imali prilike da čujete tog 25.
    dejstava koja se mogu javiti, a da ih, s druge strane, novembra. Učićemo zajedno i dalje, na narednim
    neki pacijenti nekontrolisano primenjuju, odlučila PSANS i NAPSer dešavanjima.
    sam da baš to bude tema ovogodisnjeg Savetovanja.
                                        Vukica Paroški
                                       PCE koordinator
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17