Page 7 - NWL_vol2
P. 7

Tribina: “Racionalna    upotreba antibiotika”


    PSANS je ove godine rešio da u okviru svog Javnog
    zdravlja organizuje više tribina kako bi se skrenula
    pažnja na potencijalne rizike današnjice. U prvoj
    polovini godine je to bila tribina “Sport: Ishrana
    i suplementacija”, a 16. novembra je u amfiteatru
    Medicinskog fakulteta održana i druga pod nazivom
    “Racionalna upotreba antibiotika”. Sa predavačima
    iz tri sektora, epidemiologom, farmakologom i
    farmaceutom, pokrili smo ceo lanac komunikacije sa
    pacijentima iz različitih tačaka, sa potpuno sličnim
    stavovima.
    Program je bio krajnje interaktivan sa konciznim
    informacijama o trenutnoj rezistenciji antibiotika Istaklo se stanje o prisutnoj samomedikaciji i
    u Srbiji. Iznešeni su najvažniji podaci u našoj i nepridržavanju predviđene komplijanse, katkad
    susednim zemljama.                  neadekvatnom pristupu pacijentima, kao i
                               odstranjivanju antibiotika u domaćinstvima.
                               Učesnici su bili puni pohvala i pozitivnih kritika,
                               a kviz koji smo im naposletku pripremili je bio
                               kruna uspeha kroz zabavu i takmičenje koje je bilo
                               propraćeno vrednim nagradama.                                                Marko Ocokoljić
                                                CSE koordinator
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12