Page 8 - NWL_vol2
P. 8

Svetski dan borbe                                         protiv HIV-a
                               Privilegija je imati priliku učestvovati u plemenitom
                               cilju kao što je ovaj. Takođe je vrlo interesanto
                               učestvovati u nečemu novom i drugačijem, jer
                               svakodnevno treba proširivati znanje. Pozivam i
                               druge studente da se oprobaju u akcijama ove vrste,
                               jer pored toga što će naučiti nešto novo, imaće
                               priliku da razmene mišljenja sa svojim kolegama.
                                       Tamara Kohut
                                       Student prve godine farmacije


    Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a, PSANS
    je sproveo akciju koja je podrazumevala anketiranje
    studenata i deljenje poklončica. Ovo je prva akcija na
    kojoj sam učestvovala, i kao studentu prve godine,
    predstavljala mi je pravi izazov. Smatram da ovakve
    akcije omogućavaju lakše snalaženje u komunikaciji
    i samom pristupu ljudima. Svrha anketiranja je
    podizanje svesti studenata, kao i informisanje o
    ovakvim temama kojima se ne posvećuje dovoljno
    pažnje u našem društvu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13