Page 15 - NWL_vol2
P. 15

Compunding event je osmisljen kao platforma
                               usavršavanja  farmaceuta   kao  zdravstvenih
                               profesionalaca. Kroz predavanja možemo steći
                               kompletniju sliku o izabranoj temi, kao i načinu
                               izrade pogodnih magistralnih preparata. Dok tokom
                               radionice usavršavamo veštinu izrade istih.
                               Te subote, uigrani PSANS tim ništa nije prepustio
                               slučaju, te je ceo projekat prošao savršeno. Izabrana
                               tema je bila pun pogodak, koju su predavači
                               profesionalno i iscrpno preneli studentima.
                               Verujem da je ovo samo početak tradicije i da će
                               PSANSići kao i uvek, biti neprikosnoveni u svemu
                               što rade!
                               Želim vam svima napserastičnu Novu godinu punu
                               ispunjenih prilika, nezaboravnih trenutaka i ljubavi.                                       Jovana Čimbur
                                        Nadzorni odbor
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20