Page 9 - PharmAction decembar 2016
P. 9
NAPSerOMILJENI TWINNET


Niš-ZagrebNeću vam opisivati svaki dan, već ću vam ispriča-
ti najzanimljivije delove razmene, koji vas mogu
motivisati da učestvujete u nekim od nared-
nih projekata razmene, ili da se pak prijavite za
koordinatora istih. Ove godine sam imala čast
da budem koordinator TWINNET razmene
Niš-Zagreb. Lepšem delu razmene (period kada
vam stignu gosti, i možete biti dobri domaći-
ni) prethodi dobra organizacija, puno rada i do- da će ova razmena biti nešto drugačija u odnosu
bar tim koji će vam pomoći da realizujete pro- na prethodne u kojima sam učestvovala, ne samo
jekat. Kako sa nestrpljenjem iščekujem drugi deo zato što sam sada bila koordinator iste, već zato
razmene, našu posetu Zagrebu, koja će se odigra- što nije postojala jezička barijera, pa smo u roku
ti marta 2017. godine, mogu vam ispričati kako od trideset minuta ostvarili super kontakt. Što se
je izgledala poseta zagrebačkih kolega Nišu. Prvi tiče edukativnog dela, dobrodošlicu na fakultetu
deo razmene odigrao se od 26.10-30.10.2016. Na je poželela prodekanka Veličković-Radovanović
samom dočeku na autobuskoj stanici, videla sam M. Radmila. Kasnije su išli u obilazak naših labo-
ratorija i posetili su virtuelnu apoteku. Takođe su
posetili i Galensku laboratoriju u Nišu, gde su se
upoznali sa izradom galenskih preparata. Vodili
smo ih i na predavanje prof. dr Dušice Pavlović
na Univerzitetu u Nišu.
Društveni deo razmene bio je bogat, vodili smo
ih u obilazak grada Niša, posetu muzejima, kul-
turnim spomenicima, vodili ih na burek u pekari,
na najbolju ex Yu svirku u gradu, na tradicionalni
ručak u etno kafani, kao i na večernju varijantu
izlaska u kafani. Kako sam društveni deo razmene
ne mogu najbolje opisati rečima, staviću nekoliko
slika, pa vi procenite kako je bilo (bilo je fantasti-
čno!).
U toku ovog projekta naučila sam mnogo toga,
poboljšala sof skills veštine, ali pre svegla stekla
sam prijateljstva koja će trajati ceo život.Isidora Baćević
NiPSA Local Mobility
OfcerPharmAction decembar 2016 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14