Page 11 - PharmAction decembar 2016
P. 11
NAPSer

da smo u tome i uspeli. Možda ne možemo da se
Novi Sad (PSANS)-Brno takmičimo sa nekim evropskim univerzitetima u

pogledu opremljenosti laboratorija, broja amfte-
U avanturi zvanoj Twinnet razmena studenata atara, ali smo više puta dokazali koliko smo sja-
već sam se oprobala kao učesnik, a ove godine jni domaćini. Veoma je bitno to što su i studenti
sam imala priliku da je iskusim iz drugog ugla –
organizujući je.
Ovaj put, naš partner je bila asocijacija Unie stu-
dentů farmacie iz Brna, Češka Republika. Tokom
druge nedelje novembra, naša grupa od dvadese-
tak studenata je provodila svaki dan zajedno. Obi-
lazili smo Novi Sad i region, posetili prestonicu,
pokazivali našim gostima našu bogatu kulturu i
uz to i kuhinju. Mnogo smo i naučili, kroz preda-
vanja koja su se bavila dermatologijom, zabavljali
se praveći dermokozmetičke preparate i vežbali
naše govorničke veštine na sof skills radionici.
Na našim druženjima na kraju dana bilo je puno
smeha i razgovora, a đuskali smo i na PSANS sa našeg fakulteta imali priliku da bolje upoznaju
Open baru. svoje kolege i nastave da se druže i po završetku
Kakva god da je bila aktivnost kojom smo se u ovog dela TWIN-a. Na kraju, našim gostima smo
nekom trenutku bavili, cilj je uvek bilo da svima poželeli srećan put i sa nestrpljenjem iščekujemo
bude interesantno i da se dobro zabave, a verujem da ih posetimo naredne godine!

Mina Grguri,
PSANS Local Mobility
Ofcer
PharmAction decembar 2016 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16