Page 6 - PharmAction decembar 2016
P. 6
Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije - Srbija


Participating at the NAPSer congress for the
frst time gave me an amazing experience and
knowledge. Te educational programme was
really well structured on a serious problematic
topic, however what lef me even more amused
was the active listening and participation from all
the participants. I had the opportunity to create
a great network of people which I can now call
friends. Of course, also to mention the hospitality
and the delicious food of Serbia that really made
me feel like home. I would defnitely return to
Zlatibor next year and would highly recommend
for everyone to do so!


Najprije želim čestitati NAPSer timu na organiziranju odličnog kongresa koji je na mene ostavio Matea Miceska
dubok utisak i koji mi je ostao u prelijepom sjećanju. Također bih zaželio puno uspjeha budućem
vodstvu.
Kongres je ispunio pa i premašio sva moja očekivanja. Sve pohvale za predavanja i edukativni dio, a
društveni dio je priča za sebe. Naučio sam iznimno mnogo, kako na radionicama tako i na predavanji-
ma. Predavači su bili izvrsni i zanimljivi. Svaka čast i na odabiru teme. Upoznao sam divne ljude
zbog kojih je cijeli događaj postao još bolji. Siguran sam da ću doći u posjetu nevezano za kongres
Dogodine će defnitivno biti mnogo više predstavnika CPSA-e, a nadamo se i vašem što većem broju
na kongresu u Zagrebu. Moram ovim putem pozdraviti cijelu NIPSA-u i čestitati Kaći na poziciji u
NAPSer timu Očekujemo vas sve na TWIN-u i veselim se ponovnom susretu.
Marin Vrhovac,
CPSA

NAPSer kongres je jedno predivno iskustvo, veliko znanje i uspomene ponesene su sa Zlatibora. Odlično pri-
premljena predavanja, zanimljive radionice i naravno tematske žurke. Za sve vreme kongresa smeštaj u lepom
hotelu i uživanje u prelepoj prirodi Zlatibora.
Samo otvaranje kongresa je bilo vrlo srdačno, a zatvaranje veoma emotivno, čak i mi koji nismo bili organiza-
tori kongresa nismo mogli da ne osetimo te emocije između njih. Bila sam na radionici Case study workshop
(Roche) koja je jako bila korisna, naučila sam nešto o marketingu u farmaciji, što do sada nisam znala. Naročito
me je oduševila radionica vezana za rak kože, jer smo naučili kako prepoznati promene na koži i kako adekvat-
no zaštiti kožu od sunčevog zračenja.
Kao predavača izdvojila bih prof. Danicu Grujičić, međutim i drugi predavači su isto toliko bili stručni i zanim-
ljivi, ali ona je ipak najjači utisak ostavila na mene.
Zbog svega gore navedenog, preporučujem svima da se prijave sledeće godine na NAPSer kongres bez obzira
da li su prva godina studija ili apsolvent, jer kongres je zadovoljstvo za sve uzraste.
Jelica Zečević6 PharmAction decembar 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11