Page 5 - PharmAction decembar 2016
P. 5
NAPSer

9. NAPSER KONGRES
NAJBOLJE ISKUSTVO IKADA!Puno neprospavanih noći, sastančenja do nim kancelarijama, zahvalnice svim aktivisti-
kasno posle ponoći i skoro godinu dana rada ma na pomoći, dočekali učesnike u narodnoj
na kongresu su doveli do toga da ovogodišnji nošnji i uveli nekoliko noviteta, koji su dodat-
kongres učinimo nezaboravnim, kako za naš no začinili kongres. Zaista smo učinili veliku
tim, tako i za sve učesnike! stvar i svaki član tima je podjednako zaslužan
Veoma je bilo teško odabrati temu, međutim, za to. Posebno mi je drago što smo sve vreme
mislim da smo napravili sjajan izbor! Mnoštvo funkcionisali kao pravi tim, kao porodica. De-
fantastičnih predavača, koji su izvdvojili svoje lili smo međusobno ideje, pomagali jedni dru-
vreme za nas, su kongres učinili kvalitetnijim. gima i bili upućeni u sve. Zato je ovogodišnji
Veliku zahvalnost dugujemo svim sponzori- kongres zaista kruna našeg rada, a sudeći po
ma, donatorima, partnerima i prijateljima koji kvalitetu kongresa, možete zaključiti da je cela
su pomogli pri organizaciji i bez kojih kon- godina bila veoma uspešna!

gresa ne bi bilo i naravno našem Nadzornom Posebno mi je drago što su i u toku kongresa,
odboru, bez čije pomoći i smernica ne bismo a i po završetku, pohvale stizale sa svih strana.
uspeli. Puno mi je srce!
Kao Predsednik Organizacionog odbora kon- Pozivam sve da nam se pridruže na sledećem,
gresa mogu reći da je, pored svih problema koje jubilarnom 10. NAPSer kongresu!
smo imali, ovogodišnji tim apsolutno zaslužio
sve pohvale i duboku naklonost! Prevazišli su Dunja Jovanović
moja očekivanja i u najkraćem roku završili sve Predsednik

što je isplanirano. Snimili smo dugo očekiva-
nu NAPSer himnu, dodelili sertifkate Lokal-


PharmAction decembar 2016 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10