Page 4 -
P. 4

„Ništa veliko nikada nije postgnuto bez

entuzijazma.“ Ralf Valdo Emerson

...a entuzijazam je karakteristka svih NAPSer-
ovaca. Entuzijazam nije manjkao ni tokom ovog
motvacionog vikenda kada smo se, sada već
tradicionalno, okupili na početku NAPSer godine
da bismo se upoznali, družili ali i postavili temelje i
ciljeve za ovu, sada već na izmaku, 2015. godinu.

A šta je to... Taj motvacioni vikend?

U Novom Sadu, u naselju Ribnjak, su se okupili
tmovi BPSA-e, PSANS-a, NiPSA-e i EUPSA-e, a sve u

organizaciji NAPSer tma i pod budnim okom
NAPSer Nadzornog odbora. Tokom tri dana,
članovi tmova vaših lokalnih kancelarija su imali
radne sastanke sa nacionalnim tmom. Ideje su se
razmenjivale, diskutovalo se, rešavale su se

nedoumice, postavljali su se ciljevi i izlagali planovi
a sve sa ciljem da ovo bude sjajna NAPSer godina.

Naravno, nije izostalo ni druženje i žurkanje...
Doduše, neki su više bili zaduženi za vozikanje do
Tempa od žurkanja, ali sve to ide pod opis posla
koji smo svi mi prihvatli punog srca, da bismo
obojili svoje studentske dane, radili na sebi i

doprineli da naše kolege imaju bogatu ponudu
vannastavnih aktvnost kojima mogu da unaprede
svoja znanja i iskustva.

E, to je NAPSer motvacija!

N.S.


   1   2   3   4   5   6   7   8   9