Page 2 -
P. 2SADRŽAJ J
SADRŽA
Reč urednika
Reč predsednika predsednika
Reč 3 3
Dragi čitaoci,
Gvožđe se kuje dok je vruće—NAPSer đe se kuje dok je vruće—NAPSer
Gvož 4 4
Čast nam je da vam predstavimo drugo
mo
motvacija tvacija
izdanje NAPSer publikacije, PharmActon. NAPSer
EUPSA Farmaceutski otpad: situacija u A Farmaceutski otpad: situacija u 6 6 studentma farmacije pruža neograničene
EUPS
Srb
Srbiji, mogućnost izazovi. iji, mogućnost izazovi. mogućnost za lični i profesionalni razvoj kroz
brojne edukatvne i projekte mobilnost, a ideja
EUPS 7 7
EUPSA Akcije Javnog zdravlja A Akcije Javnog zdravlja
ove publikaciji je da se ove mogućnost približe
našim članovima.
PS 8 8
PSANS Baby exit ANS Baby exit
Listanjem ove publikacije imate priliku da
PSANS Tribina "Hronični virusni hepatts - ANS Tribina "Hronični virusni hepatts - 9
PS
proputujete kroz jednu NAPSer godinu i upoznate
p
prevencija, dijagnostka i terapija" revencija, dijagnostka i terapija"
se sa ovogodišnjim radom svih lokalnih
PS 10 kancelarija, koji je bio pod budnim okom NAPSer
PSANS CSE—Arterijska hipertenzija - ANS CSE—Arterijska hipertenzija -
n tma. Na ovaj način želimo da prezentujemo naš
najmasovnija nezarazna bolest današnjice ajmasovnija nezarazna bolest današnjice
zajednički rad i da kroz prizmu ovogodišnjih
aktvnost, uspeha i zalaganja, podstaknemo naše
B
BPSA Interprofesionalni Twinnet—Saradnja PSA Interprofesionalni Twinnet—Saradnja 11
d kolege da se aktvnije uključe u vannastavne
doktora i farmaceuta oktora i farmaceuta
aktvnost jer je NAPSer najlepši deo studiranja.
B 13
BPSA Saradnje: Dan genetčkih varijacija PSA Saradnje: Dan genetčkih varijacija
Želimo da se zahvalimo svima koji su
BPSA Prva pomoć—život vredi! PSA Prva pomoć—život vredi!
B 14 doprineli stvaranju ove publikacije tekstovima,
idejama, predlozima i sugestjama.
B 15
BPSA Akcije Javnog zdravlja PSA Akcije Javnog zdravlja
Putujte, edukujte se, družite se i širite
N 16 NAPSer duh.
NAPSer oko sveta APSer oko sveta

N 18
NiPSA Akcije Javnog zdravlje iPSA Akcije Javnog zdravlje
N
NiPSA PCE—Anksioznost i nesanica-iPSA PCE—Anksioznost i nesanica- 19
z
začarani krug ačarani krug

Svet
Svet „velikih” farmaceuta „velikih” farmaceuta 21
KgPSA, dobrodošla u NAPSer porodicu! PSA, dobrodošla u NAPSer porodicu!
Kg 22

Eu
EuroTrip roTrip 24

IPSC kamp—sLOVEnija kamp—sLOVEnija
IPSC 28

Zavrt 30
Zavrt globus i kaži viva la pharmacie globus i kaži viva la pharmacie
Vladimir Stamenković Nataša Savčić
NAPSer kongres Ser kongres
NAP 32


   1   2   3   4   5   6   7