Page 8 -
P. 8
BABY EXIT


„Kad porastem biću farmaceut. A t?““Ako o nečemu možete sanjat, onda to možete i Tokom ta dva dana druženja, PSANS ih je
ostvarit. Uvek pamtte da je sve ovo počelo sa naučio kako od ideje može da nastane proizvod,

snom i mišem.” –Walt Disney ko su farmaceut i koji je njihov zadatak. Naučio
ih je da svet odraslih ne mora bit strašan, da
Kažu da nema iskrenijeg sudca, od onog
može bit isto tako zanimljiv i lep ukoliko imate
koji živi u detetu. Kažu da nema iskrenijeg
prijatelje sa kojima možete da dostgnete snove.
osmeha, od onog koji krasi dečje lice. Kažu da
PSANS je za mene upravo to, laso koji doseže do
nema hrabrijeg čoveka, od onog koji tek to treba
zvezda.
da postane.
Ipak, oni su nas naučili mnogo važniju
Baby Exit. Utočište snova, želja i osmeha.
lekciju. Kako očuvat ideju i verovat u njeno
Svake godine brojni klinci i klinceze
ostvarenje, kako održat zanos za svoj lični poziv,
Petrovaradinsku tvrđavu pretvore u mapu u
kako bit dobar čovek i sledstveno tome, dobar
potrazi za svojim snovima, za onim što žele da
Farmaceut.
budu kada porastu. Prepoznavši snagu verovanja
u snove, dajući podstrek motvaciji da izrastu u Do nekog novog druženja, krišom
ljude kojima će se ponosit, PSANS je ove godine ižvrljajte zid iza kauča, budite radoznali, verujte
učestvovao na Baby Exit-u, pružajući svoj delić u bajke, negujte dete u sebi!

srca njima.
Jovana ČimburNAPSer godina kroz prizmu naših loklanih kancelarija—PSANS


   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13