Page 9 -
P. 9
Nacionalna asocijacija studenata farmacije—Srbija (NAPSer)


Tribina "Hronični virusni hepatts - prevencija, dijagnostka i

terapija"


U saradnji sa Udruženjem za pomoć  dr Lela Ilić- epidemiolog sa insttuta BATUT

obolelim od hroničnih virusnih hepattsa— je navela problem nepoznavanja ko od
HRONOS, 27. maja na Medicinskom fakultetu u evidentranih pacijenata je novootkriveni
Novom Sadu, PSANS je organizovao tribinu u slučaj a ko su ranije testrani, tako da iz
okviru obeležavanja Meseca borbe protv godine u godinu imamo jednak broj
hepattsa, u cilju podizanja svest o ovoj bolest, obolelih, oko hiljadu, i B i C hepattsa
kao i o problemima sa kojima se suočavaju zajedno što nije validan podatak.

oboleli.
 Ivana Dragojević, predsednica Udruženja
Na tribini su govorili: HRONOS koja je podelila sa prisutnima svoja
iskustva i pozvala na nediskriminaciju
 Prof. dr Milotka Fabri-infektolog KCV, koja
obolelih od hepattsa i istakla važnost
je upoznala prisutne sa terapijom i
informisanja o bolest zarad podizanja
problemom korišćenja zastarelih metoda
kvaliteta života obolelih.
lečenja i previsoke cene novih lekova za
hepatts, koji su nažalost, pacijentma u
Srbiji nedostupni.
NAPSer godina kroz prizmu naših loklanih kancelarija—PSANS

PharmActon9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14