Konkurs za članove NiPSA tima za 2020. godinu (NiPSA)

 

Drage kolege,

 

Čast nam je da otvorimo konkurs za izbor novog NiPSA (Asocijacija studenata farmacije - Niš) tima, koji će stupiti na svoju dužnost 01.01.2020. godine i obavljati je do kraja iste.

Pozivamo Vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje iste.

Rok za prijavu je 11.12.2019. - 15.12.2019.  godine do 20h i obavlja se slanjem e-mail-a na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prijava treba da sadrži kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se kandidujete.

Konačna odluka biće objavljena na NiPSA grupi i stranici na Facebook-u.

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

- Predsednik

- Sekretar

- Blagajnik

- Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event)

- Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event)

- Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer)

- Koordinator Evropske multi razmene studenata (Local Mobility Officer)

- Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health)

- Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On)

- Koordinator projekta Veština izrade farmaceutskih preparata (Compounding Event)

- Dizajner

U tekstu slede detaljnije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

Predsednik:

 • Osnovni zadatak- predstavljanje NiPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Nišu.
 • Stara da se poštuju zakoni po kojima NiPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
 • Zajedno sa Generalnim Sekretarom NiPSA-e radi na unapređivanju funkcionisanja NiPSA-e
 • Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
 • Zajedno sa Blagajnikom NiPSA-e, vodi računa da sve finansijske obaveze NiPSA-e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze NiPSA-e
 • Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

Generalni Sekretar:

 • Stara se da se sve u okviru NiPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
 • Vodi računa da sve što se dešava u okviru NiPSA-e bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.
 • Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
 • Redovno obaveštava sve članove NiPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.
 • Promoviše NiPSA-e na svim poljima. 

Blagajnik:

 • Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima NiPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
 • Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
 • Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.
 • Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event):

 • Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom.
 • Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event):

 • Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta.
 • Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.
 • Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

LEO (Local Exchange Officer):

 • Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
 • Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a ( International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.
 • Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou. Redovno se odaziva online sastancima sa ostalim LEO-vima, a kojim predsedava SEO (Student Exchange Officer).

LMO (Local Mobility Officer):

 • Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
 • Stara se da se EPSA ( European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.  Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.d. Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary).

Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health):

 • Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.
 • Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.
 • Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.
 • Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.
 • Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On):

 • Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".
 • Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.
 • Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

Dizajner

 • Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima NiPSA-e
 • Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom uopšte
 • U saradnji sa generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta u Nišu

CE koordinator (Veština izrade farmaceutskih preparata):

 • Poznavanje Pravilnika i Vodiča za CE;
 • Organizacija samog događaja: predavanja i radionice;
 • Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica;
 • Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja;
 • Redovna komunikacija sa CP-jem, slanje izveštaja CP-ju nakon održanog projekta;
 • Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu CE. 

O svim projektima koje organizuje naša Lokalna kancelarija možete se informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA-i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

 

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Srdačan pozdrav!

NiPSA tim 2019.

 

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.