Arhiva CSE

Godina Mesec Lokalna
kancelarija
Tema Koordinator CP
2009 / PSANS Bolesti i ishrana odojčadi
i dece do 2 godine
Kristina Jovanović Vladimir Obradović
2009 decembar BPSA Farmakoterapija
metaboličkog sindroma
Vesna Vignjević Vladimir Obradović
2010 mart PSANS Savremena terapija gojaznosti Maja Krga Nina Bukmirović
2010 decembar NiPSA Terapija akutnog kašlja
u pedijatrijskom uzrastu
Katarina Milinčić Nina Bukmirović
2011 mart BPSA Farmakoterapija u starijoj dobi Marko Karličić Sonja Pavlović
2011 mart PSANS Astma i hronična opstruktivna
bolest pluća
Jelena Gajić Sonja Pavlović
2011 / NiPSA Anksioznost - bolest današnjice Majda Al-Abbasi Sonja Pavlović
2011 decembar BPSA Farmakoterapija respiratornih
bolesti
Marko Karličić Sonja Pavlović
2012 mart/april PSANS Atopijski dermatitis
kod odraslih i dece
Endre Kis Marko Karličić
2012 oktobar NiPSA Hipertenzija u trudnoći Aleksandra Milosavljević Marko Karličić
2013 mart BPSA Farmakoterapija poremećaja koagulacije
(tromboza i hemoragija)
Branko Vukosavljević Nina Ranđić
2013 april PSANS Alergija - bolest 21. veka Milica Mrkšić Nina Ranđić
2013 novembar NiPSA Diabetes melitus - zajedno do leka Anđela Cvijanović Nina Ranđić
2013 decembar BPSA Farmakoterapija u trudnoći Nenad Milošević Nina Ranđić
2014 mart PSANS Terapijska upotreba antibiotika
u lečenju rinosinuzitisa
Valentina Štrangar Isidora Tošić
2014 maj BPSA Farmakoterapija srčane
insuficijencije
Anica Bojović Isidora Tošić
2014 decembar NiPSA Zajedno protiv depresije Nataša Jovanović Isidora Tošić
2015 mart PSANS Arterijska hipertenzija - najmasovnija
nezarazna
bolest današnjice
Maja Kralj

Dunja Jovanović

2015 decembar NiPSA Zapaljenja gornjih partija respiratornog trakta Milica Dinić

Dunja Jovanović

2016 februar KgPSA Astma - terapijom do kontrole Filip Mihajlović

Sofija Pendić

2016 maj BPSA Reumatoidni artritis Marko Radić

Sofija Pendić

2016 novembar PSANS Stigma ili enigma - HIV + Isidora Vukobratović

Sofija Pendić

2016 decembar NiPSA Infekcije urinarnog trakta Katarina Bacević

Sofija Pendić

2017 mart BPSA Aritmije Jovana Jemuović

Katarina Bacević

2017 april PSANS Savremeni pristup lečenju, dijagnostici i prevenciji malignih bolesti Marko Ocokoljić

Katarina Bacević

2017 jun KgPSA Shizofrenija- entitet koji menja identitet Dušan Vatković

Katarina Bacević

2017 novembar NiPSA Primena adaptogenih supstanci u cilju jačanja imunog sistema Miljana Jovanović

Katarina Bacević

2017 decembar EUPSA Racionalna upotreba analgetika u klinickoj praksi Ema Pavlović

Katarina Bacević

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.