Svetski dan borbe protiv duvanskog dima (EUPSA)

Pred nama je još jedna akcija Javnog zdravlja. EUPSA će ovu akciju odraditi u saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu, u studentskom kampusu 31.05. od 11-13h. Akcija će izgledati tako što ćemo imati jabuke i kutiju gde će studenti, slučajni prolaznici i bilo koji pušač moći da odloži svoju cigaretu i tako zasluži jabuku. Trudićemo se da ukažemo na štetnosti duvanskog dima razgovorom.

Svako ko je zainteresovan da učestvuje u akciji može se obratiti Lokalnom koordinatoru Javnog zdravlja Anastasiji Grozdanović putem mail-a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PH pozdrav!!!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.