“Magistralna izrada preparata za suzbijanje bola i povišene temperature kod dece” (KgPSA)

 

 

Najava za prvi KgPSA Compounding event pod nazivom


“Magistralna izrada preparata za suzbijanje bola i povišene temperature kod dece”


Da bismo brinuli o zdravlju čovečanstva, najpre moramo brinuti o deci. Izreka da je dete mali čovek ispravna je sa svih aspekata sem sa farmaceutskog. Da bismo zajedno naučili nešto više o sepcifičnosti dece u pogledu farmakoterapije ali i o načinu izrade i sastavu magistralnih preparata namenjenih za primenu kod dece sa posebnim osvrtom na preparate za suzbijanje bola i povišene telesne temperature, posetite projekat Veštine izrade farmaceutskih preparata.
Predavanja će se održati  5.10. od 16:00h u amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, gde će prof. Dr Jasmina Knežević, Doc Dr Ksenija Vučićević i mr ph spec. Milica Filipović govoriti o najnovijim informacijama vezanim za primenu i izradu ovakvih preparata kod dece.  Radionica će se održati 6.10. u vezbaonici V18 od 8:00, a u kojoj će studenti rešavati kliničke slučajeve, a zatim izrađivati propisane preparate. Dojite da se zabavimo i naučimo nešto novo!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.