Drugi krug izbora za NAPSer tim 2021.

 

Drage koleginice i kolege,

30.10. održani su izbori za NAPSer tim 2021. Pozicija EPSA LS (Liaison Secretary) i NIMP (National IMP Coordinator) je ostala upražnjena. Otvoren je drugi krug izbora za preostalu poziciju u NAPSer timu, koji će stupiti na svoju dužnost 1.1.2021. godine i obavljati svoje funkcije do kraja 2021. godine. Za ovu poziciju se može kandidovati bilo koji član punopravnih članica NAPSer-a (BPSA-e, NiPSA-e, EUPSA-e, PSANS-a ili KgPSA-e), pa vas pozivamo da se kandidujete, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje iste.

Rok za prijavu je 11.11. do 20:00h.

Da bi vaša kandidatura bila validna, neophodno je poslati CV i Motivaciono pismo za određenu poziciju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Poželjno je da uz CV i Motivaciono pismo priložite i pisanu podršku vaše Lokalne kancelarije.

Drugi krug izbora za NAPSer tim 2021. će biti organizovan 13.11. u 19:00 uživo preko online plaftorme.
Detaljnije informacije o održavanju izbora će vam stići na na e-mail.

Ovde se možete informisati detaljnije o samoj proceduri izbora.

Opis pozicije:

EPSA LS (Liaison Secretary) I NIMP (National IMP Coordinator)

- Redovno obaveštava EPSA-u o svim izmenama u zvaničnim dokumentima, strukturi NAPSer-a i kontakt detaljima članova Upravnog Odbora;
- Mora da dobro poznavanje engleskog jezika;
- Mora da bude dobro upoznat sa strukturom EPSA-e, EPSA LS i IMP Handbook-om;
- U obavezi je da prisustvuje svim LS, IMP i EduProf sastancima;
- Izveštava EPSA-u o aktivnostima NAPSer-a;
- Poštuje rokove za slanje dokumenata EPSA-i (Crediental Form, LS Report);
- Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u EPSA-i bude plaćena blagovremeno;
- Obaveštava NAPSer tim i lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima EPSA-e i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji;
- Distribuira EPSA Newsletter, Montly Dose i ostale publikacije članicama NAPSer-a;
- Prikuplja materijal od članica NAPSer-a za EPSA Newsletter i Montly Dose;
- Prisustvuje EPSA Godišnjem kongresu;
- EPSA LS predstavlja most između EPSA-e, NAPSer-a i NAPSer lokalnih kancelarija;
- Poziva predstavnike EPSA-e na NAPSer Nacionalni kongres studenata farmacije;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri;

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.