Kako da učestvujete?

NAPSer projekat „Veština izrade farmaceutskih preparata“ sprovodi kroz lokalne kancelarije.

Lokalne kancelarije samostalno odlučuju da li će i u kom periodu sprovoditi projekat pri čemu od NAPSer-a dobijaju pomoć za realizaciju projekta. Lokalnim kancelarijama je ostavljena sloboda da koncept projekta modifikuju u skladu sa potrebama svojih studenata i efektom koji žele da postignu.

Projektom na nacionalnom nivou koordiniše IPSF CP (IPSF Contact Person), a na nivou lokalnih kancelarija za ovaj projekat su zaduženi CE koordinatori.

O aktuelnim CE projektima na nivou lokala sve studente informišemo putem NAPSer Vesti. Takođe, možete direktno kontaktirati CE koordinatora vaše lokalne kancelarije čije kontakt informacije možete naći u odeljku Lokalne kancelarije.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.