Drugi krug izbora za NAPSer tim 2024.

 

Dragi NAPSer-ovci,

 

Raspisan je drugi krug izbora za NAPSer tim 2024!
Pozivamo da se kandidujete za jednu od funkcija ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 9. 11. do 20.00h.

Da bi vaša kandidatura bila validna, neophodno je poslati CV i Motivaciono pismo za određenu poziciju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Poželjno je da uz CV i Motivaciono pismo priložite i pisanu podršku vaše Lokalne kancelarije.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju za poziciju IT Koordinatora, uz prijavu prilažu i predlog dizajna cover slike na temu „Dermatologija” .

Izbori za NAPSer tim 2024. će biti organizovani online 19. novembra.
Detaljnije informacije o satnici će vam stići na mejl adresu.

Ovde se možete informisati detaljnije o samoj proceduri izbora.

 

Opisi pozicija:

Generalni sekretar

- Pomaže Predsedniku u vođenju organizacije i savetuje ga u skladu sa Zakonom i zvaničnim dokumentima;
- Stara se da sve što je potrebno bude arhivirano i dostupno generacijama koje dolaze, odnosno da sve što se dešava u okviru NAPSer-a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano;
- Odgovoran je za korespodenciju i komunikaciju organizacije sa trećim licima, administraciju i komunikaciju sa Lokalnim kancelarijama;
- Stara se da komunikacija sa Lokalnim kancelarijama, članicama NAPSer-a, bude kontinuirana i pravovremena;
- Ispituje mogućnosti saradnje sa drugim organizacijama u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
- Predstavlja i promoviše NAPSer i Lokalne kancelarije kada i gde je to moguće u cillju jačanja NAPSer-a kao nacionalnog centra studenata farmacije;
- Analizira strukturu i komunikaciju u okviru NAPSer-a, traži slabe tačke i u diskusiji sa ostalim relevantnim osobama predlaže načine za povećanje efikasnosti;
- U saradnji sa IT Koordinatorom vodi računa o Forumu kako bi sam Forum nesmetano funkcionisao i bio ispravno uređen.

 

Blagajnik

- Zadužen za celokupne finansije NAPSer-a;
- Vodi računa o blagovremenom plaćanju članarina IPSF-u i EPSA-i;
- Odgovoran za prikupljanje kotizacija učesnika na SEP i Twinnet razmena;
- Zadužen za pronalaženje adekvatnog smeštaja za NAPSer Motivacioni vikend;
- Zadužen za budžetiranje NAPSer Motivacionog vikenda;
- Odgovoran za registracioni proces učesnika NAPSer kongresa;
- Odgovoran za obezbedjivanje sponzora za NAPSer kongres i Vikend volontera;
- Zadužen za pronalazak i plaćanje adekvatnog smeštaja studentima na SEP razmeni u Srbiji; 
- Zadužen za pronalazak sponzora za realizaciju projekata NAPSer-a.

 

IPSF SEO (Student Exchange Officer)

- Napredno poznavanje engleskog jezika;
- Poznaje sva zvanična NAPSer i IPSF dokumenta koja se tiču SEP-a;
- Stara se da aktivnosti koje prate SEP godinu se odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa zvaničnim dokumentima IPSF-a i NAPSer-a;
- Stara se da informacije vezane za SEP na NAPSer i IPSF internet stranici budu ažurirane;
- Promoviše SEP na nacionalnom i internacionalnom nivou;
- IPSF SEO predstavlja most između IPSF-a i LEO-ova;
- Edukuje, savetuje, koordiniše LEO-ove i saziva sastanke sa njima u cilju njihovog efikasnijeg rada, kao i rešavanja eventualnih problema;
- Obrađuje statističke podatke vezane za ovaj projekat i uvrstava ih u godišnji izveštaj;
- Prisustvuje IPSF kongresima i skupštinama, predstavlja zvaničnog delegata NAPSer-a;
- Zajedno sa NAPSer Blagajnikom vodi računa da su na vreme prikupljene SEP kotizacije;
- Obavlja dužnosti u okviru NAPSer tima koje su dogovorene u okviru NAPSer tima.

 

IT Koordinator

- Zadužen je za administraciju sajta NAPSer-a;
- Zadužen je za objavljivanje neophodnih sadržaja na NAPSer sajt, u dogovoru sa NAPSer timom i članovima Lokalnih kancelarija;
- Zadužen za održavanje NAPSer foruma, u saradnji sa Generalnim sekretarom;
- Zadužen je za promociju, održavanje i obnavljanje sadržaja društvenih mreža NAPSer-a;
- Vodi računa o pravilnom funkcionisanju hostinga, domena i mail adresa članova NAPSer-a i Lokalnih kancelarija;
- Zadužen je za dizajn i realizacija svih materijala i publikacija za potrebe NAPSer-a;
- Ima ulogu tehničke podrške na svim događajima koje NAPSer organizuje;
- Održava komunikaciju sa lokalnim koordinatorima koji su u njegovoj nadležnosti (Dizajner, Marketing Officer i sl); 
- Treba da bude ažuran i uvek dostupan članovima NAPSer tima i Lokalnih kancelarija u cilju obavljanja ovih dužnosti;
- Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.