Konkurs za članove KgPSA tima za 2021. godinu (KgPSA)

Drage kolege,

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su raspisani izbori za novi tim Asocijacije studenata farmacije u Kragujevcu (KgPSA-e).

Novoizabrani tim svoje dužnosti će obavljati od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.

Prijavu, koja podrazumeva CV i motivaciono pismo za poziciju za koju aplicirate (u PDF formatu), možete dostaviti na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do ponedeljka, 21. decembra 2020. godine, do 20 časova!

Konačna odluka biće objavljena 27. decembra 2020. godine na KgPSA stranici na Facebook-u.

Možete se prijaviti za neku od sledećih pozicija:

 

- Predsednik

 

- Generalni sekretar

 

- Blagajnik

 

- EDU tim (2 koordinatora)

 

- Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer)

 

- Twinnet Coordinator

 

- Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health)

 

- EFK koordinator(koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma)

 

- Dizajner

 

Svaka od ovih pozicija zahteva sledeće:

 

Predsednik

- zastupa i predstavlja KgPSA-u, kako na Fakultetu, tako i u drugim institucijama, na nacionalnim i međunarodnim skupovima;

-stara se da se poštuju zakoni po kojima KgPSA funkcioniše, Statut i Pravilnici;

- prati rad i usmerava tim; - unapređuje funkcionisanje KgPSA-e; - saziva i vodi redovne i vanredne sednice;

- zajedno sa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e;

- uspostavlja saradnju kako sa upravom fakulteta, tako i sa drugim relevantim udruženjima, institucijama i kompanijama;

 

Generalni sekretar

- vodi računa o svim zvaničnim dokumentima;

- održava kontakt sa drugim organizacijama;

- obaveštava tim o aktuelnostima;

- zajedno sa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e;

- obezbeđuje sva neophodna dokumenta koja zahteva uprava fakulteta;

 

Blagajnik

- stara se o racionalnom i adekvatnom trošenju budžeta KgPSA-e;

- dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije;

- pronalazi i pregovara sa potencijalnim sponzorima;

 

LEO (Local Exchange Officer):

- neophodno je dobro poznaje engleski jezik;

- poznavanje Pravilnika i Vodiča SEP-a;

- organizovanje smeštaja, prakse, ali i društvenih aktivnosti za sve studente koji dolaze na razmenu;

- pomoć studentima prilikom apliciranja za SEP

- promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou

- stalna komunikacija sa SEO-om

- redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma

 

Twinnet Coordinator

- neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

- stara se da se EPSA ( European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije

- promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou

- redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary)

 

Edukativni koordinatori (pozicija otvorena za 2 koordinatora koji rade zajedno)

- organizovanje edukativnih projekata (PCE, CSE, CE, PPAC)

- poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE, CSE, CE

- organizacija samog događaja: predavanja i radionice

- uspostavljanje kontakta sa predavačima, moderatorima radionica i sa studentima medicine

- zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja

- radi na promociji događaja

- redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-em

- organizovanje debata

- redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE, CSE i CE

- Nakon održanog projekta u obavezi su da sastave izveštaj i proslede ga CP-ju

 

PH koordinator (koordinator akcija Javnog zdravlja)

- formira kalendar akcija Javnog zdravlja;

- sprovodi akcije Javnog zdravlja prema kalendaru;

- sarađuje sa Institucijama i pojedincima koji učestvuju u promociji zdravlja;

- stalno je u kontaktu sa volonterima;

- stalno je u kontaktu sa nacionalnim PH koordinatorom i drugim lokalnim koordinatorima;

- sprovodi nove akcije;

- redovno i aktivno učešće u radu NAPSer forumać

 

EFK koordinator(koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma)

- poznaje Pravilnik i Vodič za EFK - sprovodi anketu jednom godišnje;

- obrađuje podatake;

- redovno i aktivno učestvuje u radu NAPSer foruma

 

Dizajner

- dobro poznaje rad na računaru (Photoshop, Adobe illustrator i drugo…);

- dizajnira sve neophodne materijale u dogovoru sa Koordinatorima;

- aktivno ažurira profile KgPSA-e na društvenim mrežama;

- redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma.

Napomena: Osoba koja aplicira za poziciju dizajnera uz prijavu dostavlja i ideju za KgPSA Novogodišnju čestitku.

 

Ako posedujete navedena znanja i veštine, entuzijazam i spremni ste za timski rad, prijavite se! Više informacija o svim projektima možete naći na www.napser.org, a takođe nam se za sva pitanja i nedoumice možete obratiti putem mail-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Radujemo se vašim prijavama i jedva čekamo da novi tim započne još jednu izvanrednu KgPSA godinu!

 

Srdačan pozdrav, KgPSA tim 2020.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.