Počasni članovi NAPSer-a

Članovi koji su svojim zalaganjem i entuzijazmom doprineli osnivanju i razvoju NAPSer-a

Slobodan Gigov

Miloš Radunović

Nataša Nikolić

Aleksandra Grković

Vladimir Obradović

Marko Karličić

Jovana Češljević

Sanja Maljukanović

Vesna Vignjević

Marko Niketić

Ivana Antonijević

Jelena Marušić

Bojan Davinić

Svetlana Kolundžić

Milanka Marunić

Milica Jovanović

Pavle Zelić

Andrijana Milošević Georgiev

Nataša Savčić

Ivan Rajinac


 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.