Page 60 - index
P. 60
Zlatibor 2017. 10. Nacionalni kongres studenata Farmacije
debata o vakcinaciji

Biografija BiografijaPrim. dr Predrag Kon dr Vera Kozarski
Rođen u Beogradu 1955. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1981. Epidemi-
ologiju specijalizirao 1991. na VMA. Referent saniteta za preventivnu medicinsku
zaštitu na području Krajine i zapadnog Srema 1991-1992., načelnik odeljenja
za medicinsku informatiku u 1. Armiji do 1995. Načelnik jedinice za imunizaciju
Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd od 2001. do 2014. Savetnik centra
za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti od 2014. Koordinator projekta “Jačanje
nadzora nad zaraznim bolestima u Srbiji” od 2005. do 2008. godine Pakta za
stabilnost jugoistočne Evrope. Član Komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih
bolesti u dva mandata od 2002. do 2010. godine. U vreme epidemije SARS-a
(2003), postavljen je za šefa tima epidemiologa u sklopu iste radne grupe.
Učestvovao je u izradi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 2004.
godine i izradi Pravilnika o imunizaciji i zaštiti lekovima 2006. i 2017.godine. Bio
je predsednik Posebne radne grupe za primenu Plana aktivnosti pre i u toku
pandemije gripa od 2005. do 2010. godine i rukovodio preventivnim aktivnosti-
ma u toku pandemije gripa 2009. godine. Nosilac je Medalje za vojne zasluge i
Povelje Srpskog lekarskog društva60 61
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65