NAPSer u akciji

Nikotin je supstanca odgovorna za stvaranje zavisnosti koju mnogi porede sa heroinskom. U pitanju su i psihička i fizička zavisnost pa je odvikavanje od pušenja veoma teško i zahtevno, a najveći broj pušača se posle 2 - 3 meseca apstinencije vraća duvanu. Čak i uz programe podrške i lekove, danas prisutne na tržištu, godišnje se samo oko 2,5% pušača oslobodi zavisnosti. Iz navedenih razloga su prevencija i edukacija stanovništva od strane zdravstvenih stručnjaka primarno oružje u borbi protiv duvanskog dima.

31. januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima i 31. maj - Svetski dan borbe protiv pušenja su uvršteni u NAPSer-ov kalendar događaja, kampanja i akcija i obeležavaju se svake godine. U saradnji sa drugim nevladinim organizacijama i vladinim telima koja se bave ovom tematikom, NAPSer putem svojih lokalnih kancelarija obeležava ove dane kroz različite aktivnosti koje za cilj imaju edukaciju stanovništva i preventivu. Kao članica IPSF-a i EPSA-e, NAPSer aktivno učestvuje u borbi protiv duvanskog dima i na globalnom nivou.

Ukoliko želite da se aktivno uključite u borbu protiv duvanskog dima kontaktirajte svog lokalnog koordinatora za javno zdravlje čije kontakte možete pronaći u odeljku Lokalne kancelarije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.