Ko može da učestvuje?

Pravo na učešće u SEP-u imaju studenti farmacije fakulteta na kojima postojilokalna kancelarija NAPSer-a. 

S obzirom da se prijavi više studenata nego što je raspoloživih mesta za SEP, NAPSer je u saradnji sa lokalnim kancelarijama definisao pravila na osnovu kojih se vrši selekcija. U delu Proces selekcije se nalaze detalji u vezi sa kriterijumima i bodovnom sistemu, odnosno načinu selekcije kandidata prijavljenih za IPSF SEP.

Studenti koji su već učestovali u SEP-u, kao i oni koji su bili smešteni, ali svojevoljno ili svojom greškom nisu otputovali, nemaju pravo na ponovno učestvovanje.

Go to top